Alla e-tjänster

Om du är ny användare av våra e-tjänster klickar du på "Logga in" till höger, sedan ansöker du om behörighet. Läs mer om hur du går tillväga under "Hjälp". Om du har behörighet till e-tjänsten sedan tidigare behöver du inte ansöka om behörighet igen.

När du är inloggad och har fått behörighet till en eller flera e-tjänster använder du vänstermenyn för att "Skapa nya ärenden" samt titta på öppna och avslutade ärenden. Klicka på "Behörigheter" i vänstermenyn för att se vilka e-tjänster och företag du har behörighet för.

Vissa av våra e-tjänster finns ännu inte här, du hittar länkar till dessa till höger!

Energikartläggning i stora företag

E-tjänsten för Energikartläggning i stora företag riktar sig till stora företag som ska rapportera uppgifter från genomförd energikartläggning.
Läs mer här

Elcertifikat och ursprungsgarantier

I e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) kan du:
 • ansöka om elcertifikat
 • ansöka om ursprungsgarantier
 • anmäla dig eller ditt företag som kvotpliktig
 • ansöka om registrering som elintensiv industri
 • deklarera din eller ditt företags kvotplikt
 • anmäla om förändringar gällande elcertifikat, ursprungsgarantier och kvotplikt
Läs mer här

Elbusspremie

I e-tjänsten för elbusspremie kan regionala kollektivtrafikmyndigheter, samt kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna delegerat ansvar om allmän trafik till, ansöka om elbusspremien.
Läs mer här

Hållbara bränslen

E-tjänsten för hållbara bränslen (HBK) riktar sig till organisationer som behöver göra ansökningar eller rapportera enligt hållbarhetslagen (2010:598) och drivmedelslagen (2011:319).
I e-tjänsten kan du bland annat:
 • ansökan om hållbarhetsbesked
 • rapportera enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen
 • rapportera i samband med omprövnings- och tillsynsärenden
  Läs mer här

  Nationella regionalfondsprogrammet

  I e-tjänsten för Nationella regionalfondsprogrammet (NRP) kan du besvara enkäter för att kunna följa upp resultat och effekter av arbetet.
  Dina svar är viktiga. De ger tillsammans med andras svar ett värdefullt underlag för att analysera om det sker framsteg i de deltagande företagen. Det hjälper Energimyndigheten och våra samverkanspartners att finslipa vårt arbetssätt och bli allt bättre.
  Läs mer här

  Statsstödsrapportering för biodrivmedel

  För att få skattereduktion för biodrivmedel måste företag statsstödsrapportera. De företag som är rapporteringsskyldiga enligt lagen om skatt på energi ska statsstödsrapportera genom Energimyndighetens e-tjänst för statsstödsrapportering.
  Läs mer här